A A A

 

Autoritățile centrale vor aproba un Plan Strategic în Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților

„Șanse egale pentru dezvoltare sănătoasă pentru toți adolescenții”, este genericul celei de a 21-a Conferințe Europeane a Asociației Internaționale pentru Sănătatea Adolescenților și a III-a Conferințe Naționale în domeniul sănătății adolescenților, care se desfășoară în perioada 3 - 5 octombrie curent, întrunind circa 500 de delegați, din peste 30 țări.

 

Forumul are drept scop fortificarea capacităților profesioniștilor în elaborarea unor programe complexe de educație pentru sănătate și servicii de sănătate calitative cu asigurarea unui acces egal, indiferent de gen și alte particularități.

 

Prezent la deschiderea evenimentului, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlca a menționat că, desfășurarea conferinței este o oportunitate pentru un schimb cât mai larg de experiență, cunoștințe și stabilirea noilor relații de colaborare și a promovării celor mai bune practici din domeniu.

 

„În Republica Moldova, sănătatea adolescenților și tinerilor este enunțată ca o prioritate atât în Politica Națională de Sănătate a Guvernului, cât și într-un șir întreg de acte legislative și normative. Ne propunem să sporim accesul echitabil al adolescenților și tinerilor la informații și servicii de calitate de sănătate, în acest sens, este în proces de elaborare Planul Strategic în Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților”, a menționat secretarul general de stat.

 

În cadrul forumului, participanții vor participa la ateliere interactive de formare a capacităților, sesiuni plenare și simpozioane privind sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților, intervențiile efective de promovare a sănătății, problemele de sănătate și comportamentale în rândul adolescenților, mediul de susținere a sănătății adolescentului, etc.

 

La finele lucrărilor conferinței se vor consemna realizările și problemele existente în domeniu, iar recomandărilor și propunerile formulate se vor regăsi în Planul Strategic în Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților, care este în curs de elaborare. Rezultatele acestei conferințe vor avea un impact pozitiv asupra politicilor și practicilor din domeniu, atât la nivel național, cât și la nivel regional.

 

Menționăm că, procesul de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, a fost inițiat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în anul 2011, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare și agențiilor ONU. Ca rezultat, în anul 2018, au fost contractate de către Campania Națională de Asigurări în Medicină 41 de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor în toate raioanele și municipiile republicii, astfel încât accesul tinerilor cu vârsta 10-24 ani la servicii de sănătate prietenoase tinerilor a sporit de circa 5 ori în ultimii 6 ani – de la 5,6% în 2011 către 24,5% în 2017.

 

Forumul a fost organizat cu susținerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției de către Asociația Internațională a Sănătății Adolescenților, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Organizația Mondială a Sănătății, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Asociația Sănătate pentru Tineri și Centrul NEOVITA.