A A A

 

Audieri publice privind „Progresele realizate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice”

Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a participat la audierile publice cu tematica „Progresele realizate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice", organizate de către Comisia protecţie socială, sănătate şi familie, în parteneriat cu Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova.

 

Deputați, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, organizațiilor internaționale, precum și cei ai societății civile în cadrul audierilor au examinat progresele și impactul realizării politicilor de prevenire și combatere a violenței în familie.

 

Viorica Dumbrăveanu a prezentat realizările şi perspectivele în implementarea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

 

În cadrul discuțiilor secretarul de stat a subliniat necesitatea dezvoltării serviciilor sociale destinate atât asistenței victimelor, cît și pentru agresori, în vederea asigurării consilierii, reabilitării şi educaţiei pentru schimbarea comportamentului de violenţă domestică.

 

De asemenea, a menționat despre elaborarea primului document de politică în acest domeniu– Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023 și a planului de acțiuni pentru anii 2018-2020. Proiectul Strategiei are la bază abordarea centrată pe cei patru piloni ai Convenției de la Istanbul: Prevenire, Protecție, Pedepsire și Politici Integrate.

 

Strategia este focusată pe informarea publicului larg cu privire la gravitatea acestui fenomen, promovarea toleranței zero față de toate formele de violență, combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen.

 

Pentru eficientizarea măsurilor de protecție, începînd cu 2017 victimele violenței în familie dispun de 2 tipuri de măsuri de protecție: ordonanța de protecție, emisă de instanța de judecată pe un termen de pînă la 3 luni, cu posibilitatea prelungirii și ordinul de restricție de urgență, emis de poliție pe un termen de pînă la 10 zile cu scopul asigurării intervenției prompte și urgente în cazurile de violență în familie.

 

Participanții la audieri, de asemenea, au abordat și problemele majore din domeniu atît la nivel legislativ, instituțional și operațional de intervenție pe cazurile de violență în familie, contribuind la identificarea soluțiilorși măsurilor ce urmează a fi întreprinse în acest context.

 

În perspectivă, urmează să fi întreprinse umătoarele măsuri: elaborarea raportului de analiză a compatibilității legislației naționale la prevederile CAHVIO, în vederea asigurării procesului de ratificare și modificarea legislației în baza raportului, elaborarea proiectului de modificare a legislației în baza raportului menționat și aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023.