A A A

 

Aspectele legate de sănătate, demografie, protecție socială și raporturi de muncă, incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020, supuse consultărilor publice

Evenimentul a avut loc astăzi 8 august, în cadru Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, la care au participat circa 80 de reprezentanți ai societății civile, instituțiilor din domeniile sănătate, muncă și protecție socială, mediului de afaceri și parteneri de dezvoltare.

 

Participanții la ședință au venit cu mai multe propuneri și completări referitoare la prioritățile de politici ce urmează să fie realizate pînă în iunie 2020, in special: accesul populației, inclusiv a copiilor la medicamente compensate; accesul la servicii stomatologice pentru copii și persoane cu dizabilități; includerea unor consumabile în pachetul dispozitivelor medicale compensate; mecanismul de achiziție a medicamentelor si dispozitivelor medicale; prestarea serviciilor paliative; coordonarea serviciilor de sănătate mintală; dezinstituționalizarea copiilor și a persoanelor cu dizabilități și crearea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru persoanele cu dizabilități; angajare asistată a persoanelor cu dizabilități.

 

Cei prezenţi au mai propus indexarea indemnizației pentru creșterea copilului; crearea unei Sistem Informațional în domeniul protecției copilului; mecanismul de contractare a organizațiilor societății civile în prestarea serviciilor sociale etc.

 

Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ala Nemerenco a precizat că proiectul este un document tehnic, elaborat pentru un an, iar structura acestuia corespunde cerințelor stabilite de cadrul normativ în vigoare.

 

Totodată, Ala Nemerenco a îndemnat participanții să se implice mai activ în elaborarea proiectelor de acte normative care vor fi dezvoltate de minister în realizarea acestor acțiuni.

 

La sfârșitul ședinței, participanții au convenit să prezinte propunerile și comentariile finale asupra Planului de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020, componentele sănătate, demografie, protecție socială și raporturi de muncă, în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale pînă la data de 9 august 2019, care ulterior vor fi prezentate Cancelariei de Stat