A A A

 

Asigurarea populației cu medicamente compensate și esențiale discutată în cadrul unei mese rotunde

Responsabilii de nivel înalt din sectorul sănătății s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde pentru a aborda realizările și provocările, cu care se confruntă sistemul de sănătate în sectorul farmaceutic, în special acțiunile care urmează a fi implementate pentru a asigura accesul populației Republicii Moldova la medicamente compensate sigure, accesibile, eficiente și de calitate.

 

La eveniment au participat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, Președintele Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, Valentina Buliga, Șeful biroului de țară, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova, Haris Hajrulahovic, consultanți internaționali din cadrul OMS, reprezentanții ministerului și ai instituțiilor subordonate.

 

„Sectorul farmaceutic trebuie cu siguranță să corespundă necesităților populației. Iar în acest sens, deși pe parcursul ultimilor ani, am înregistrat realizări importante privind actualizarea cadrului legislativ, reglementarea prețurilor pentru medicamente, organizarea achiziților publice centralizate a medicamentelor și dispozitivelor medicale, extinderea listei medicamentelor compensate, mai avem provocari în acest domeniu. Cetățenii nu trebuie sa aibă povară financiară pentru procurarea produselor farmaceutice, iată de ce, împreună cu toți actorii în domeniu trebuie să îmbunătățim accesul populației la medicamentele esențiale”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

Subiectele abordate în cadrul discuțiilor au cuprins, în mod prioritar, aspectele privind situaţia actuală cu referire la medicamentele compensate în Republica Moldova, realizările, dar şi problemele din sectorul farmaceutic din țară.

 

Totodată, a fost prezentată viziunea experților OMS privind politica farmaceutică din Republica Moldova și modalitățile de îmbunătăţire a accesului populației la medicamente.

 

De asemenea, a fost discutată situația privind medicamentele esenţiale şi medicamente compensate în calitate de instrumente în atingerea acoperirii universale cu servicii medicale, inclusiv modalitatea și mecanismul de includere/excludere a medicamentelor noi și modul de organizare a listei medicamentelor compensate.

 

În urma celor expuse, au fost propuse mai multe inițiative și anume: revizuirea și actualizarea listei medicamentelor compensate, necesitatea promovării legii medicamentului și intensificarea colaborării Republicii Moldova, ca parte a rețelei internaționale cu alte țări, privind schimbul de informații cu referire la politicile farmaceutice.