A A A

 

Anunţ privind rezultatele concursului de ocupare a funcţiei de director al Spitalului Raional Străşeni

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016 din 01.09.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Strășeni din 25 februarie 2019, anunţă rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Strășeni, învingător al concursului a fost desemnat dl Tudor Costru.