A A A

 

Anunț privind propunerile de proiecte finanțate în cadrul asistenței tehnice nipone pentru anul fiscal 2019

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, anunță despre lansarea de către Guvernul Japoniei a noului proces de colectare a propunerilor de proiecte care urmează a fi finanțate în cadrul asistenței tehnice nipone pentru anul fiscal 2019.

 

Totodată, conform Strategiei de asistență a Japoniei pentru Republica Moldova, unul dintre domeniile prioritare este îmbunătățirea serviciilor publice în medicină, și anume dezvoltarea resurselor umane prin acordarea suportului pentru reforme sistematice în domeniul medicinii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației Republicii Moldova, precum și susținerea utilizării eficiente a fondurilor publice prin îmbunătățirea calității serviciilor publice.

 

În acest context, instituțiile interesate de a beneficia de asistență sunt solicitate să examineze posibilitatea aplicării la proiectele oferite de către Guvernul Japoniei prin completarea noului formular de aplicare, precum și revizuirea propunerilor de proiecte prezentate anul precedent prin confirmarea sau completarea cu noi proiecte.

 

Astfel, informăm că formularul completat al propunerilor de proiecte urmează a fi prezentat cel târziu până la data de 17 iulie 2018, în adresa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.