A A A

 

Anunț privind propunerile de proiecte finanțate în cadrul asistenței tehnice nipone pentru anul fiscal 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, anunță despre lansarea de către Guvernul Japoniei a noului proces de colectare a propunerilor de proiecte care urmează a fi finanțate în cadrul asistenței tehnice nipone pentru anul fiscal 2020.

 

Totodată, conform Strategiei de asistență a Japoniei pentru Republica Moldova, printre domeniile prioritare este îmbunătățirea serviciilor publice în medicină, dezvoltarea resurselor umane prin acordarea suportului pentru reforme sistematice în domeniul medicinii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației Republicii Moldova, precum și susținerea utilizării eficiente a fondurilor publice prin îmbunătățirea calității serviciilor publice.

 

În acest context, instituțiile interesate de a beneficia de asistență sunt solicitate să examineze posibilitatea aplicării la proiectele oferite de către Guvernul Japoniei prin completarea formularului de aplicare anexat la acest anunț, precum și revizuirea propunerilor de proiecte prezentate anul precedent (în perioada iulie-august 2018) prin completarea cu noi proiecte.

 

De asemenea, instituțiile interesate urmează să examineze atent condițiile și cerințele de aplicare pentru proiectele de cooperare tehnică cu Japonia. La fel, potențialii beneficiari vor completa corect și complet formularul de aplicare prin prisma celor menționate supra, inclusiv se va atrage atenție ariilor de intervenție a cooperării nipone, priorităților sectoriale ale Guvernului și necesității stringente de dezvoltare în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”;

 

Astfel, formularele de aplicare completate pentru fiecare propunere de proiect vor fi prezentate cel tîrziu pînă la data de 13 august 2019, orele 15:00,la adresele electronice: lilia.nita@msmps.gov.md, marcela.tirdea@msmps.gov.md.

APPLICATION FORM FOR JAPAN’S TECHNICAL COOPERATION