A A A

 

Anunț privind organizarea ședinței grupului de lucru responsabil de elaborarea proiectului SND ”Moldova-2030” în domeniul egalitate de șanse, dezvoltare personală și viață de familie

La data de 21 martie, 2018, ora 13:00, în incinta fostului Minister al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, la adresa str. V. Alecsandri nr.1, etajul 6, sala de sedinte, va avea loc prima ședință a Grupului de lucru responsabil de elaborarea proiectului SND ”Moldova-2030” în domeniul egalitate de șanse, dezvoltare personală și viață de familie.

 

Alte materiale pot fi vizualizate accesând linkurile:

• Raportul de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, evaluare realizată de către Centrul Analitic Independent „Expert –Grup”

 

• Notă de concept privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”