A A A

 

Anunț privind lista propunerilor de proiect depuse de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională la concursul, pentru anul 2018

În contextul anunțării concursului pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, pentru anul 2018, precum și în conformitate cu punctul 18 din "Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 253 din 27.03.2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă Lista propunerilor de proiect depuse de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională la concursul pentru anul 2018.