A A A

 

Anunț prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul de ocuparea funcţiei de Director al Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți mun. Soroca.

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul de ocuparea funcţiei de Director al Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți mun. Soroca.

          Informaţia privind condiţiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidaţi, este plasată pe panoul informaţional al instituţiei nominalizate şi pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale compartimentul „Minister – funcții vacante- instituții subordonate” (www.msmps.gov.md).

Documentele se vor prezenta în termen de pînă la 10 septembrie 2019, în zilele de lucru, orele 8:00 – 17:00, la adresa MD-2009, str. Vasile Alecsandri 2, bir. 107, mun. Chişinău.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului - dna Victoria Olaru, şef Serviciu resurse umane , tel. 0 (22) 26-88-02, e-mail: victoria.olaru@msmps.gov.md