A A A

 

Anunț

În contextul anunțării concursului pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, pentru anul 2018, precum și în conformitate cu punctul 26 din "Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 253 din 27.03.2018, Ministerul publica lista proiectelor Comitetele sectoriale pentru formarea profesională selectate pentru a fi finațate din bugetul de stat, în anul 2018.