A A A

 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare oferă suport financiar pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova

La 25 ianuarie curent, conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a avut o întrevedere cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova Simone Giger și cu directorul-adjunct Matthias Leicht-Miranda, în cadrul căreia au discutat despre implementarea în continuare a proiectului „Reducerea poverii bolilor non-transmisibile”, la fel și despre o nouă colaborare, punctată în noua Strategie de Cooperare dintre Guvernul Elveției și Guvernul Republicii Moldova pentru 2018-2021.

 

Astfel, în cadrul proiectului „Reducerea poverii bolilor non-transmisibile”, în patru raioane ale țării - Ungheni, Cahul, Fălești și Ștefan-Vodă – vor fi create servicii calitative integrate de asistență medicală, inclusiv servicii de outreach legate de bolile netransmisibile. La solicitarea Ministerului, proiectul va fi extins și în alte 6 unități teritoriale pentru o acoperire mai mare și sporirea impactului asupra îmbunătățirii sănătății publice.

 

Cu această ocazie, Secretarul general de stat, Boris Gîlca, a apreciat înalt și cooperarea anterioară pe domeniul Sănătate cu Biroul de Cooperare al Elveției, menționând rezultatele eficiente și impactul acestora la nivel național, inclusiv și în stânga Nistrului și a reiterat importanța acordării sprijinului în realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului.

 

În cadrul discuțiilor, Simone Giger a făcut referire la o nouă etapă de colaborare, odată cu aprobarea Strategiei de Cooperare între Guvernul Elveției și Guvernul Republicii Moldova pentru perioada 2018-2021, care va fi axată și pe continuitatea domeniului Sănătate. Se planifică acordarea sprijinului în realizarea reformelor din sănătate, inclusiv în domeniul asistenței medicale primare, sănătății publice, regionalizării serviciilor spitalicești, precum și cele din domeniul muncii și protecției sociale.

 

În rezultatul implementării proiectului se preconizează ca asigurarea obligatorie de asistență medicală să aibă o acoperire completă a populației, fondurile să fie alocate într-un mod durabil, eficient și echitabil, astfel încât populația să fie protejată în mod eficient împotriva cheltuielilor legate de sănătate, iar prestarea serviciilor medicale să asigure accesul tuturor la îngrijirile medicale. Valoarea asistenței preconizate va fi de cca 16,5 mln. franci elvețieni.

 

Din 2005, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale colaborează cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare având un șir de reușite printre care proiectul REPEMOL, scopul căruia a fost de a spori şansele de supravieţuire a copiilor care au nevoie de servicii medicale de urgenţă, mai multe instituții medicale din țară au fost dotate cu echipament medical modern și un număr considerabil de medici și asistenți medicali au fost instruiți în baza unei curicule moderne. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a oferit suport financiar și pentru serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, dezvoltarea serviciului de intervenție timpurie, extinderea accesului pacienților cu maladii mintale la servicii eficiente la nivel de comunitate.

 

Biroul de Cooperare Elvețiană în Republica Moldova a fost înființat în anul 2000. Biroul administrează asistența tehnică și este responsabil pentru planificarea, implementarea și monitorizarea programului de cooperare elvețiană în Republica Moldova.