A A A

 

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii discutată în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Retrospectiva activității Inspectoratului de Stat al Muncii, desfășurate pe parcursul anului 2017, precum și sarcinile stabilite pentru anul 2018, în contextul Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, au fost discutate la 13 februarie, în cadrul unei ședințe la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Secretarul de Stat, Anastasia Oceretnîi, în debutul discuțiilor, s-a adresat colaboratorilor Inspectoratului de Stat al Muncii, menționând rolul și sarcinile acestei instituții în asigurarea respectării de către angajatori și salariați a cadrului normativ în domeniul muncii. În același timp, a reiterat necesitatea consolidării comunicării dintre inspectorii de muncă și angajatori și fortificării imaginii și capacităților Inspectoratului pentru realizarea cu succes a reformelor demarate.

 

În cadrul întrunirii, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă a prezentat raportul anual al activității autorității, care a scos în evidență faptul că, cele mai frecvente încălcări comise de către angajatori, sunt cele ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condițiilor de muncă la cerințele de securitate și sănătate în muncă, și altele. De asemenea, au fost întreprinse măsuri de sensibilizare și informare în vederea promovării muncii decente și dezavantajele practicării „muncii la negru”.

 

În privința activității Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anul 2018, aceasta este orientată în promovarea unui șir de măsuri eficiente, printre care: promovarea muncii decente, stimularea angajatorilor care respectă legislația muncii, dezvoltarea și consolidarea parteneriatului social în propagarea muncii legale, monitorizarea angajării persoanelor cu dizabilități și a corectitudinii calculării și achitării indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altele.

 

Menționăm că, odată cu adoptarea la 21 septembrie 2017 a Legii nr 185 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Inspectoratul de Stat al Muncii are funcția de coordonare, la nivel național, a respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.