A A A

 

Activitatea anticorupție

 

Linia telefonică anticorupție : 022-26-88-27, șeful Secției juridice, Andrei Șveț.

 

Hotărâre de Guvern Nr. 892 din 12.09.2018 privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020

 

Persoana responsabilă pentru monitorizarea și raportarea Planului de acțiuni: Ana Bucur, consultant principal, Direcţia analiză, monitorizare şi  evaluare a politicilor, 022-26-88-54

Rapoarte de activitate