A A A

 

Acțiunile anticorupție în domeniul sănătății – subiect discutat și analizat în cadrul ședinței Colegiului MSMPS

Membrii Colegiului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-au întrunit într-o nouă ședință la 26 iulie curent, pentru a discuta și analiza situaţia epidemiologică, realizarea măsurilor de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova și proiectul Planului de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020.

 

În context, a fost prezentată situaţia epidemiologică privind holera și BDA la nivel regional și international, inclusiv datele statistice privind cazurile de infecții, situația privind resursele umane în domeniul supravegherii epidemiologice, răspunsul autorităților responsabile și măsurile care urmează a fi întreprinse de către instituțiile medicale.

 

Astfel, conform Hotărârii Colegiului, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane şi teritoriale urmează să efectueze analiza activităților în domeniul profilaxiei şi combaterii holerei şi BDA, să adopte măsuri suplimentare pentru pregătirea practică a bazei spitaliceşti și să asigure necesităţile laboratoarelor bacteriologice în preparate biologice, medii nutritive pentru diagnosticul de laborator al holerei şi altor BDA, etc.

 

Un subiect important discutat a fost măsurile întreprinse de minister în vederea diminuării riscurilor de corupție în sectorul sănătății și asigurărilor obligatorii de asistență medicală, pentru ca pacienții să beneficieze de asistență medicală calitativă și accesibilă, fără poveri financiare în accesarea acestora.

 

În context, Ministerul va definitiva Planul sectorial anticorupție și îl va înainta Guvernului spre examinare și aprobare, iar Conducătorii autorităților și instituțiilor din sistemul de sănătate, după aprobarea Planului, vor asigura implementarea prevederilor stabilite în documentul de politici și vor raporta trimestrial ministerului despre acțiunile întreprinse.

 

„Îndemn și solicit tuturor conducătorilor de instituții medicale din țară să stabilească un mecanism eficient de comunicare cu angajații din subordine dar și cu pacienții, în vederea prevenirii fenomenului corupției în sistemul medical. La fel, să fie realizate ședințe regulate privind comunicarea medic-pacient, respectarea eticii și deontologiei medicale”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

Menționăm că, Colegiul MSMPS se întruneşte lunar cu scopul de a discuta cele mai actuale probleme existente referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister şi pentru a aproba hotărâri în vederea îmbunătăţirii situaţiei. Din Colegiul Ministerului fac parte conducerea MSMPS, directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, coordonatorul din secția de științe medicale din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, Vicepreședinte Confederației Naționale a Sindicatelor, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatelor și președintele AO „Copil, Comunitate, Familie/HHC Moldova”.