A A A

 

Acțiuni consolidate de prevenire HIV/SIDA în Republica Moldova

În Republica Moldova, la sfârșitul anului 2016, au fost diagnosticate și înregistrate în total 11043 cazuri de HIV/SIDA, iar pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2017 a fost confirmat diagnosticul infectării cu HIV la 614 persoane.

 

Pentru prevenirea acestei maladii în Republica Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020. Programul prevede identificarea şi diagnosticarea a 90% din numărul estimat de persoane infectate cu HIV, înrolarea în tratament antiretroviral a 90% din cei diagnosticaţi şi suprimarea încărcăturii virale la 90% din cei care urmează tratamentul, prin care a prevăzut acțiuni pentru creșterea acoperirii cu servicii de prevenire HIV, dar și asigurarea sustenabilității acestora.

 

Pentru prima data în anul 2017, au fost contractate de către Casa Națională de Asigurări în Medicină primele 2 proiecte de reducere a riscurilor, care vor fi implementate de către ONGuri, în Chișinău și Bălți, astfel încât mecanismul identificat să fie unul calitativ, eficient și de durată, fiecare persoană care are nevoie de aceste servicii – sa beneficieze de ele. Pentru atingerea țintelor 90-90-90, au fost revizuite și actualizate ghidurile de testare HIV și protocoalele clinice naționale.

 

În vederea oferirii serviciilor integrate specializate şi suport social persoanelor infectate HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora în situaţii dificile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora, reabilitării sociale şi (re)integrării lor în societate, au fost deschise 4 Centre sociale regionale pentru asistența și protecția peroanelor infectate/afectate HIV/SIDA (mun. Chișinău, Bălți, Comrat, or. Tiraspol). Regiunile au fost selectate reieșind din incidența înaltă înregistrată în ultimii ani, în zona de Nord, Centru, Sud al Republicii.

 

În contextul marcării Zilei Mondiale de combatere SIDA, la 1 decembrie, în perioada 25 noiembrie -10 decembrie se desfășoară Campania socială ”Te privește! Privește pe fiecare!” prin care se promovează activităţile de prevenire, testare, tratament şi îngrijiri a persoanelor care trăiesc cu HIV, atitudine tolerantă față de persoanele seropozitive.

 

Campania se axează pe importanța cunoașterii statutului HIV și eliminarea barierelor psihologice, cum ar fi stresul legat de așteptarea rezultatelor sau teama de a fi stigmatizate, îndeosebi populația vulnerabilă la HIV, lucrătorii sexului comercial, consumatorii de droguri, deținuții, dar și cei reticenți la aflarea statutului său.

 

În toată țara, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu autorităţile publice locale şi societatea civilă desfășoară acțiuni printre care : întruniri cu organizaţiile reţelei societăţii civile active în domeniul HIV/SIDA/ITS, radio-tele maratoane, cicluri de emisiuni tematice, clipuri video la televiziune, emisiuni radiofonice, acţiuni în şcoli, licee, gimnazii, în colectivele şi căminele studenţeşti, concerte de binefacere, rally cu biciclete, donaţii persoanelor cu HIV/SIDA, concurs de fotografii, postere şi eseuri, „mese rotunde”.

 

Marcarea zilei de combatere SIDA este un îndemn spre deschidere şi schimbare, diminuare stigmei, discriminării şi asigurării confidenţialităţii în sectorul de sănătate.