A A A

 

Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă aprobat de către Executiv

Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă.

 

Documentul a fost semnat la 18 iunie 2018, în orașul Sofia, Bulgaria, pentru o perioadă inițială de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade ulterioare de trei ani.

 

Acordul constituie un mecanism eficient de reglementare a procesului de recrutare și angajare a lucrătorilor migranți pe teritoriul ambelor state, astfel drepturile lucrătorilor migranţi vor fi respectate în corespundere cu normele internaționale.

 

Potrivit Acordului, autoritățile din ambele state se vor implica în crearea condiţiilor corespunzătoare pentru muncă lucrătorilor migranţi, în desfăşurarea procesului de recrutare şi angajare a cetăţenilor și asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţi privind intrarea, şederea şi ieşirea de pe teritoriul ambelor state.

 

Totodată, implementarea tratatului va contribui la diminuarea fenomenului migraţiei ilegale în scop de muncă și va spori oportunităţile de angajare regulată şi legală, desfăşurată prin intermediul Agențiilor pentru ocuparea forței de muncă din ambele state.

 

Astfel, instituțiile implementatoare din ambele state vor identifica ofertele de muncă și vor selecta candidații potriviți. La rândul lor, angajatorii vor acoperi costurile de deplasare și acomodare, precum și achitarea salariilor în aceleași condiții ca și lucrătorii locali, iar lucrătorii migranți sunt obligați să reîntoarcă în țară la expirarea contractului de muncă.

 

Menționăm că, conform datelor oficiale din anul 2016, pe teritoriul Republicii Bulgare se aflau 5147 de cetățeni ai Republicii Moldova, iar odată cu elaborarea unui cadru legal, nivelul migraţiei ilegale se va reduce și va fi asigurată angajarea legală a acestora.

 

Republica Moldova are încheiate 7 Acorduri în domeniul migrației de muncă, cu Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel, Franța.