A A A

 

Acordarea suportului la angajarea persoanelor cu dizabilități discutată în cadrul unui atelier de lucru

În perioada 23-24 octombrie curent, reprezentanți ai autorităților publice centrale, instituțiilor de stat, organizațiilor neguvernamentale, experți, manageri și promotori de proiecte vor realiza un schimb de bune practici în domeniul abilitării persoanelor cu dizabilități, axate pe acordarea suportului la angajare, în cadrul atelierului internațional, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în contextul Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

 

Scopul evenimentului este de a identifica provocările comune și oportunitățile de colaborare pentru sporirea gradului de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități în regiunea Dunării.

 

În cadrul atelierului, reprezentanții din Austria, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, România, Republica Moldova vor prezenta bunele practici și experiențele acestor țări privind dezvoltarea unei pieți a muncii inclusive, cadrul instituțional existent și programele realizate și dezvoltate.

 

„Persoanele vulnerabile pe piața muncii, în special cele cu dizabilități, se confruntă cu multiple  obstacole la integrarea în câmpul muncii. În acest context, este necesar de a  consolida capacitățile actorilor de pe piața muncii de elaborare a cadrului legal, prin prezentarea modelelor de succes de cooperare socială pentru sporirea gradului de integrare și angajare a persoanelor cu dizabilități. Astfel Strategia Dunării, care cuprinde 14 țări, oferă o oportunitate pentru unirea eforturilor pentru combaterea provocărilor ce țin de integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin implementarea în parteneriat a unor proiecte comune în spațiu Dunărean, cu scopul combaterii excluziunii pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, a menționat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

 

La finalul discuțiilor participanții vor stabili reperele privind inițierea dezvoltării  unor  proiecte comune cu țările Dunărene de integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, precum și crearea oportunităților de ocupare pentru persoanele cu dizabilități severe, care nu pot activa pe piața muncii tradițională.

 

Menționăm că, una din cele 11 priorități ale  Strategiei Dunărene, Prioritatea nr.9 Investiție în oameni și Capacități, are ca domeniu combaterea sărăciei și excluziunii sociale grupurilor vulnerabile în regiunea Dunării.