A A A

 

Acord bilateral în domeniul securității sociale semnat de Republica Moldova și Republica Belarus

Pe data de 23 octombrie curent, un acord în domeniul securității sociale a fost semnat de Republica Moldova și Republica Belarus, care va intra în vigoare odată cu finalizarea procedurilor interne.

 

Documentul reglementează dreptul la pensie a cetățenilor care sunt rezidenți și lucrează pe teritoriul Republicii Belarus și Republicii Moldova. Plata prestațiilor de asigurări sociale se va face în conformitate cu legislația țării pe teritoriul căruia lucrează cetățeanul, indiferent de locul de reședință, ținându-se cont de principiul proporționalității.

 

Se vor calcula și achita pensii pentru perioadele de muncă pe teritoriul țărilor respective după 31 decembrie 1991. Pentru perioadele de muncă până la 31 decembrie 1991 pe teritoriul fostei URSS, inclusiv RSS Belarusă și RSS Moldovenească, pensia va fi stabilită și plătită de statul, pe teritoriul căruia cetățeanul locuiește în momentul solicitării pensiei, în moneda națională a acelui stat.