A A A

 

7 octombrie - Ziua Mondială a Muncii Decente

Ziua Mondială a Muncii Decente este sărbătorită în fiecare an la 7 octombrie, la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC).  Agenda pentru o muncă decentă are ca obiectiv reducerea sărăciei prin dezvoltarea locurilor de muncă, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, încurajarea dialogului social și respectarea drepturilor salariaților la locul de muncă.

 

În acest an, activitățile de informare și sensibilizare a publicului sunt organizate sub sloganul ”Investiți în serviciile de îngrijire!”, menit să atragă atenția asupra rolului important al serviciilor de îngrijire în asigurarea bunăstării sociale.

 

Echitatea socială și munca decentă sunt promovate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin intermediul politicilor naționale în domeniu, transpuse în Programul privind munca decentă pentru anii 2016 – 2020, care are trei priorități majore: stimularea ocupării  forței de muncă și crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea  durabilă a întreprinderilor; Consolidarea instituțiilor de stat și a partenerilor sociali pentru un dialog social eficient; Protecția socială și ameliorarea condițiilor de muncă.

 

Rezultate palpabile de-a lungul timpului au fost atinse în domeniul ocupării forței de muncă, integrării în câmpul muncii a tinerilor, pregătirea forței de muncă pentru cererea pieței,  diminuarea ocupării informale, asigurarea condițiilor de muncă decente, promovarea securității și sănătății în muncă, parteneri în asigurarea implementării acțiunilor fiind Organizația Internațională a Muncii, UNFPA, UNECE, Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor.