A A A

 

Vacancy

Instituții subordonate

17/07/2018 | Anunțuri

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul de ocuparea funcţiei de Director al IMSP Spitalul Raional Taraclia.

 ...

06/07/2018 | Anunțuri

Avînd ca bază prevederile articolului 4 alineatul (2)1 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 cu modificările ulterioare şi Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor...

06/07/2018 | Anunțuri

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei vacante la data de 09 iulie 2018, ora 11.30:

1.Stela Pînzari...

06/07/2018 | Anunțuri

Lista candidaţilor care au susţinut interviul pentru ocuparea funcţiei vacante din 05 iulie:

 

- Natalia Ciubotaru Specialist relații sociale / Structura terit. rnul Telenești Comunicabilă...

05/07/2018 | Anunțuri

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță prelungirea termenului pentru depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcţiei de Director al IMSP Spitalul Raional Rîșcani.

 ...

03/07/2018 | Anunțuri

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducător al instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecțieie Sociale...

03/07/2018 | Anunțuri

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă anunță interviu pentru suplinirea funcției vacante, care va avea loc, joi 05 iulie 2018, ora 1300, et. 1, anticamera.

 ...

03/07/2018 | Anunțuri

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă anunță concurs/proba scrisă pentru suplinirea funcției vacante de Șef secție elaborări științifico-metodice, analiză și evaluare, Șef serviciu resurse umane, informare și comunicare, Șef...

Pages