A A A

 

Anunțuri

20/01/2020 | Anunțuri
Mihail Pîsla Nicolae Furtună Ion Șalaru Proba interviului se va desfășura la 21 ianuarie 2020, orele 09.00, sala mare a ministerului.
10/01/2020 | Anunțuri
Candidații care au fost admiși pentru participarea la concursul de suplinire a funcției publice vacante de director din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, sunt invitați pentru susținerea probei scrise care se va desfășura la data de 17 ianuarie 2020 , ora 13.00, sala mare (et. II), pe adresa: mun...
03/01/2020 | Anunțuri
Candidații admiși la concurs pentru ocuparea funcției de Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Mihail Pîsla Ion Șalaru Nicolae Furtună Candidații admiși la concurs pentru ocuparea funcției de Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Daniela Demișcan Ion Șalaru Nicolae Furtună
13/12/2019 | Anunțuri
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
03/12/2019 | Anunțuri
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu pct. 13 al Hotarîrii Guvernului nr. 22/2019 și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs privind selectarea reprezentantului societății civile în Consiliul Instituției Publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”din 02 decembrie 2019, anunţă rezultatele concursului: În conformitate cu...
28/11/2019 | Anunțuri
Ordinul MSMPS nr. 199 din 28 noiembrie 2019 cu privire la organizarea și desfășurarea etapei II a concursului pentru ocuparea funcției de director a Colegiului de Medicină din or. Bălți
26/11/2019 | Anunțuri
Avînd ca bază prevederile ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.174 P§1 din 22 octombrie 2019 „Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea fncțieie de director al Colegiului de mEdicină mun. Bălți”, procesului verbal nr. 1 din 25 noiembrie 2019 al ședinței Comisiei de concurs, se admite la concursul...
19/11/2019 | Anunțuri
Ordinul MSMPS nr. 191 p 6 din 18.11.2019 cu privire la concursuri
14/11/2019 | Anunțuri
Ordin MSMPS privind anulare concursului pentru ocuparea funcției de Director al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"
13/11/2019 | Anunțuri
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducător al instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecțieie Sociale exercită calitatea de fondator, aprobat prin ordinul nr. 60P §3 24 mai 2018 și în temeiul Procesului-verbal...

Pages