Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Ghiduri, Protocoale, Standarde

Ghidurile clinice, propuse atenţiei Dvoastră sunt elaborate de cele mai celebre organizaţii internaţionale de elaborare a Ghidurilor.

Utilizarea lor în practica medicală reprezintă o cale pentru diminuarea diferenţelor în calitatea îngrijirilor furnizate de către diferiţi medici. 

Recomandările Ghidurilor nu trebuie percepute ca norme obligatorii, care ar îngrădi libertatea decizională a practicianului într-o împrejurare clinică specifică. 

Ghidurile clinice internaţionale vor sta la baza elaborării Ghidurilor clinice naţionale şi Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale

————

Ghiduri Clinice Internaţionale

Ghiduri Clinice Internaţionale(traduse)

Ghiduri Clinice Naţionale

Protocoalele clinice naţionale (în continuare – Protocoalele) sunt elaborate în baza Ghidurilor internaţionale bazate pe dovezi a eficacităţii clinice şi, în acelaşi timp, şi economice. Ele sunt instrumente pentru luarea deciziilor clinice, ultimele fiind deseori destul de dificile.

În ţările avansate toate manevrele şi întreaga conduită medicală se desfăşoară conform unor baremuri clare şi detaliate.

Departe de a risca să conducă la uniformitate, Protocoalele urmăresc să stabilească o „stacheta calitativă” sub care nu este permis a se coborî. Deasupra acestui minimum calitativ îşi află locul creativitatea şi iniţiativa medicului.

Deci, departe de a încorseta gîndirea medicală, raţionamentul clinic, Protocoalele îl ajută pe medic să acţioneze de la un standard de calitate obligatorie „în-sus”.

Protocoalele sunt rodul unei largi consultări cu colegi de prestigiu din toată ţara şi se bazează pe o bibliografie adusă la zi. Acest lucru le conferă şi flexibilitate, Protocoalele, în aşa fel, pot fi oricînd, după necesitate, adaptate, modernizate, revizuite.

Ele au un dublu efect benefic: pe de o parte conferă pacienţilor un standard calitativ (optim), indiferent de eşalonul medical căruia i s-au adresat, iar pe de alta parte, conferă medicului o protecţie (de care va fi tot mai mare nevoie în viitor).

Protocoalele trebuie utilizate, atît de către medicii practicieni, cît şi de managerii instituţiilor medico-sanitare, cadrele didactice, studenţi, rezidenţi, economişti, viitorii auditori medicali şi alţi specialişti. Ele, fiind implementate, vor contribui substanţial la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale.

În baza lor instituţiile medico-sanitare elaborează Protocoale clinice instituţionale şi Protocoale clinice a locului de lucru.

—————-
Ordine

PCN – lista (în ordine numerică)

Alergologie

Andrologie

Anestezie și terapie intensivă

Boli infecțioase

Cardiologie

Chirurgie

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Ftiziopneumologie

Gastroenterologie si hepatologie

Hematologie

HIV/SIDA

Imunodeficiențe și boli rare

Îngrijiri paliative

Managementul hemoragiilor

Medicina de urgență

Narcologie

Nefrologie

Neonatologie

Neurochirurgie copil

Neurologie

Obstetrică

Oftalmologie

Oncologie

Ortopedie, traumatologie si combustiologie

Otorinolaringologie

Psihiatrie

Reabilitare si medicina fizică

Reumatologie

Stomatologie

Urologie și hemodializă


Ordine

Ordin nr. 534 din 29.12.09 „Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie intensivă”

Ordin nr.216 din 01.04.10 Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică

Ordinul MS nr.608 din 26.07.2011 cu privire la modificarea şi completarea Protocolului clinic standardizat pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie intensivă pediatrică „Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil”

Protocoale

Protocoale clinice standardizate în urgenţe pediatrice (aprobate prin Consiliul de Experţi al MS, proces verbal nr.1, din 26.03.2010)

Intoxicaţii acute exogene la copil

Ordinul nr. 1230 din 31.10.2013 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţii acute exogene la copil”

Protocol clinic standardizat „Intoxicaţii acute exogene la copil” (aprobat de Consiliul de Experti al MS, proces verbal nr.4 din 24.10.2013)

Ordinul nr. 1392 din 02.12.2013 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu alcool (etanol ) la copil”

Protocol clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu alcool (etanol ) la copil” (aprobat de Consiliul de Experti al MS, proces verbal nr.4 din 24.10.2013)

Ordinul nr. 1393 din 02.12.2013 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu etnobotanice la copil”

Protocol clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu etnobotanice la copil” (aprobat de Consiliul de Experti al MS, proces verbal nr.4 din 24.10.2013)

Ordinul nr. 487 din 09.06.2014 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută cu derivaţi din petrol (hidrocarburi) la copil”

Protocol clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu monoxid de carbon (CO) la copil” (aprobat de Consiliul de Experţi al MS, proces verbal nr.4 din 24.10.2013)

Ordinul nr. 511 din 11.06.2014 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu monoxid de carbon (CO) la copil”

Protocol clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu ciuperci la copil” (aprobat de Consiliul de Experţi al MS, proces verbal nr.4 din 24.10.2013)

Ordinul nr. 587 din 30.06.2014 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu ciuperci la copil”

Protocoale clinice standardizate pentru stările critice în pediatrie

Ordinul MS nr. 788 din 08.08.2014 cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală

Protocol clinic standardizat Acidoza metabolică la nou-născut

Protocol clinic standardizat Acidoza respiratorie la nou-născut

Protocol clinic standardizat Agenezia Corpului Calos

Protocol clinic standardizat Alcaloza metabolică la nou-născut

Protocol clinic standardizat Alcaloza respiratorie la nou-născut

Protocol clinic standardizat Alimentaţia parenterală la nou-născut

Protocol clinic standardizat Copii născuţi de la mame infectate cu HIV

Protocol clinic standardizat Copil născut de la mamă cu tuberculoză

Protocol clinic standardizat Copil născut din mamă cu Hepatita virală B

Protocol clinic standardizat Edemul pulmonar la nou-născut

Protocol clinic standardizat Hemoragia pulmonară la nou-născut

Protocol clinic standardizat Hipoglicemia neonatală

Protocol clinic standardizat HIPOTONIA CONGENITALĂ

Protocol clinic standardizat Infectia cu virus herpes simplex

Protocol clinic standardizat Insuficienţa cardiacă la nou-născut

Protocol clinic standardizat Insuficienţa renală la nou-născut

Protocol clinic standardizat Meningita neonatală

Protocol clinic standardizat PNEUMONIA ASOCIATĂ DE VENTILATOR LA NOU-NĂSCUŢI

Protocol clinic standardizat PRESIUNEA POZITIVĂ CONTINUU ÎN CĂILE RESPIRATORII (CPAP)

Protocol clinic standardizat Prevenirea şi controlul infecţiei nosocomiale la nou-născut

Protocol clinic standardizat Sifilisul congenital

Protocol clinic standardizat Sindromul Dandy-Walker

Protocol clinic standardizat Şocul la nou-născut

Protocol clinic standardizat Stabilizarea Malformatiilor Cardiace Congenitale cu debut neonatal

Protocol clinic standardizat Toxoplazmoza congenitală

Protocol clinic standardizat Ventilare oscilatorie cu frecvenţa înalta în perioada neonatală (HFOV)

Protocol clinic standardizat Ventilarea mecanică pulmonară

Ordin nr.1419 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu pesticide organofosforice la copil”

Protocolul clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu pesticide organofosforice la copil”

Ordin nr.122 din 17.02.2015 cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu medicamente: acetaminofen, fier, barbiturice şi fenotiazine la copil”

Protocolul clinic standardizat „Intoxicaţia acută exogenă cu medicamente: acetaminofen, fier, barbiturice şi fenotiazine la copil”

Standarde medicale de diagnostic și tratament

Standard de îngrijire paliativă a pacienților cu HIV/SIDA

Standarde de asigurare a calității tratamentului de recuperare acordat copiilor în Centrele de reabilitare subordonate MS

Standarde de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în RM

Standarde de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile şi de asistenţă psihosocială consumatorilor de droguri

Standard national de ingrijiri medicale la domiciliu

Standardul Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale

Standard Naţional de Îngrijiri Paliative

Standard de ingrijiri nursing pentru asistente medicale si moaşe

Acte normative de standardizare in Hemotransfuziologie

Standardul de organizare şi funcţionare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova

Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie

Standardul de organizare, funcţionare şi practică în cadrul secţiilor de terapie intensivă

Standardul naţional privind screeningul audiologic la nou-născuţi

Standardul Naţional al Procedurilor Operaţionale privind Screening-ul cancerului colorectal

Standardul privind organizarea şi desfaşurarea activităţii de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane

Standardul de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgențe

Standard Supravegherea epidemiologica a infectiei cu HIV

Standard de organizare, funcționare și practică în cadrul băncii de lapte uman în Republica Moldova

Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine

Nomenclator naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică

Standardului privind efectuarea întreruperii sarcinii în condiții de siguranță

Ordinul MSMPS nr.766 din 18.08.2020 Cu privire la aprobarea standardului privind intreruperea sarcinii in conditii de sigurantă