Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Sănătate

Sanatate

Lista maladiilor şi stărilor care necesită asistenţă medicală şi volumul asistenţei acordate persoanelor de către instituţiile medico-sanitare contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale, este reglementat în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.

Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală poate fi accesat la următorul link  . 

Pentru a beneficia de asistență medicală primară, toată populația indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe Lista medicului de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana se adresează la medicul de familie sau persoana responsabilă din cadrul IMS AMP pentru completarea cererii. Modelul cererii puteți accesa la următorul link

Schimbarea medicului de familie și IMS AMP este posibilă pe tot parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare/ înregistrare primară, cu excepția cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă localitate/ sector.

Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală poate fi accesat la următorul link 

Controlul medical anual al persoanelor în vîrstă de peste 18 ani, pentru prevenirea şi depistarea precoce a bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, cu examene profilactice se efectuează conform Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală și actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

Lista examinărilor medicale profilactice a populaţiei poate fi accesată aici

Examenele medicale profilactice la copii şi gravide se efectuează în termenii şi volumul stabilit de standardele de supraveghere în vigoare.

Standardul de supraveghere a creşterii şi dezvoltării copilului în condiţii de ambulatoriu poate fi accesat aici .

Centrele Comunitare de Sănătate Mintală acordă servicii de tratament complex oferit de echipele multidisciplinare (psihiatri, psiholog, asistente medicale psihiatrice, asistent social, logoped, kinetoterapeut) a tuturor tulburărilor mintale și de comportament cu accent pe pacienții cu stări medii și severe. CCSM sînt instituit  în cadrul Centrelor de Sănătate iar în municipii în cadrul Centrelor Medicilor de Familie (mun. Chișinău în cadrul Asociațiilor Medicale Teritoriale), ceea ce contribuie la conlucrarea între medicina primară și serviciile specializate de sănătate mintală.

Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate poate fi accesat la următorul link  .

Centrul de sănătate prietenos tinerilor (în continuare CSPT), este o subdiviziune funcţională a instituţiilor medico-sanitare publice/private sau persoană juridică, care urmăreşte beneficiul public şi acţionează în interesul prioritar al sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor şi tinerilor la nivel de comunitate, în colaborare cu serviciile desconcentrate în teritoriul de deservire, autorităţile publice locale, în baza abordării holistice a personalităţii adolescentului şi tînărului şi a problemelor lor, atît de pe poziţii medicale, cît şi psiho-sociale.

CSPT realizează pachetul extins de servicii de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) prin intermediul activităţilor educaţional-informaţionale, consultative şi, adiţional, pentru adolescenţii şi tinerii în stare de vulnerabilitate şi de risc – pachetul de servicii mobile (out-reach).

Normele de organizare şi funcţionare a Centrului de sănătate prietenos tinerilor pot fi accesate la următorul link

Planificarea familială este parte a serviciilor esențiale de sănătate, iar asigurarea acoperirii universale și a accesului continuu al populației, în special al grupurilor vulnerabile la servicii de planificare familială și mijloace moderne de contracepție, este de o importanță primordială, în orice context, inclusiv în cazul situațiilor de criză umanitară, situații excepționale sau urgențe de sănătate publică.

Beneficiarii de contraceptive sunt persoane de vârstă reproductivă din grupurile vulnerabile, indiferent de statutul asigurat sau neasigurat în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, care sunt înregistrate pe lista medicului de familie, conform cererii depuse în modul stabilit.

Regulamentul cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vârstă reproductivă cu contraceptive, cu categoriile de persoane care beneficiază gratuit de contraceptive și Lista acestora, poate fi accesat la următorul link

Medicamentele compensate sunt preparatele achitate parţial sau integral de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Acestea sunt prescrise în tratamentul de durată în condiţii de ambulator, precum şi în tratamentul episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu. 

De medicamente compensate beneficiază:
 • copiii de până la 18 ani;
 • gravidele (pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor);
 • persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihice şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, mucoviscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune, depresia, boala Alzheimer.   
Din 1 februarie 2019 persoanele asigurate beneficiază de medicamente oferite gratuit. Pe lângă acestea, cetățenii au acces și la preparate compensate parțial. 

Copiii cu vârste de până la 18 ani beneficiază de medicamente compensate integral.

Reţeta pentru medicamentele compensate este prescrisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul pediatru, endocrinolog, psihiatru, neurolog. Vedeţi aici modelul de reţetă.
Medicul scrie pe reţetă denumirea comună internaţională, adică substanţa activă – principalul component al medicamentului care tratează boala. Medicamentele din farmacie au denumire comercială, care poate fi aceeaşi cu denumirea comună internaţională a preparatului sau poate avea altă denumire, inventată de producător. Solicită farmacistului să prezinte toată gama de medicamente cu aceeaşi substanţă activă, pentru a putea alege medicamentul la preţ convenabil.
Medicamentele compensate sunt prescrise pentru:
 • trei luni, în tratamentul de durată în condiţii de ambulator;
 • cel mult o lună, în tratamentul acordat în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu.
Paşii necesari pentru a beneficia de medicamente compensate:
 1. Să fii înscris/ă la un medic de familie.
 2. Să fii asigurat/ă medical.
 3. Pe o reţetă este scrisă denumirea comună internaţională a unui singur medicament.
 4. Prezintă în farmacie reţeta şi buletinul de identitate sau certificatul de naştere ori formularul 09.
 5. La prezentarea rețetei, farmacistul va propune în mod obligatoriu medicamentul oferit gratuit. Dacă refuzi preparatul  respectiv, vei fi informat despre medicamente disponibile, compensate parțial.
 6. La farmacie, cu reţeta prescrisă de medic, ai posibilitatea să alegi medicamentul din lista de preparate care au aceeaşi substanţă activă, dar preţuri diferite.
 7. Farmacistul îţi va restitui un exemplar de reţetă. Alt exemplar este transmis de farmacist către CNAM, iar cel de-al treilea rămâne la medicul care prescrie reţeta.
 8. Reţeta pentru medicamente compensate este valabilă în toate farmaciile contractate de CNAM pe întreg teritoriul ţării.

În prezent lista medicamentelor compensate include 158 de denumiri comune internaţionale şi poate fi găsită:

 • la medicul de familie;
 • în farmacii;
 • pe site-ul cnam.md. Vedeţi aicilista medicamentelor compensate.

Pentru informații, apelați  022-268-842.

Tratamentul COVID-19: 

Pacienţii cu caz confirmat de infecţie cu coronavirus de tip
nou COVID-19, indiferent de statutul acestora, asigurat sau neasigurat, beneficiază
gratuit, de 27 de denumiri comune internaţionale de preparate în anumite doze
şi forme farmaceutice, la prescrierea acestora de către medicul de familie.

Medicamentele pentru tratamentul COVID-19 în condiții de ambulatoriu la copiii cu

vârsta de până la 18 ani și adulți se compensează integral, începând cu 17
aprilie 2021.

Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM

Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare listă), criteriile de includere şi excludere din listă, modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM  sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a  medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM, aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al MSMPS şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.

Compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulator pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.

Responsabil de luarea deciziei de includere a unui medicament în lista celor compensate din fondurile AOAM este prin vot majoritar Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, instituit prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. .

 Pentru evaluarea preparatelor în vederea includerii acestora în listă, solicitanții (orice persoană fizică sau juridică) depun dosarul care include: cererea (descarcă modelul de cerere), scrisoare de însoțire, argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.

   Dosarele sunt depuse la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 (Serviciul secretariat şi monitorizare) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.

 Pentru detalii, contactaţi Secţia medicamente din cadrul Direcţiei contractare a CNAM la numerele de telefon: 022 78 02 57, 022 78 02 58.

   Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiilor (principiul valorii umane, cel al necesităţii şi solidarităţii, principiul cost-eficienţei şi cel al transparenţei) și cerințelor stipulate în regulament.

Ghidul pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în lista de medicamente compensate în Republica Moldova

 1. Medicamente propuse spre includere în listă

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anul 2018

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anii 2015-2017

Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 24.05.2018, 12.04.2018, 14.03.2018, 06.03.2018 

 

În atenţia prestatorilor de servicii farmaceutice:
   A fost actualizată Lista Denumirilor comerciale compensate (08.05.2020).

 

 
 

 

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585/1998, Guvernul are calitatea de asigurat pentru 16 categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Categoriile de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova pentru care Guvernul are calitatea de asigurat pot fi vizualizate la următorul link 

Persoanele care au avut de suferit în urma represiunilor politice și ulterior au fost reabilitate beneficiază, prioritar, de un pachet suplimentar de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și anume:

1) examen medical profilactic anual la medicul de familie, cu efectuarea următoarelor investigații paraclinice: analiza generală a sîngelui; analiza generală a urinei; glicemia; colesterolul; trigliceridele; bilirubina, proba cu timol, transaminazele;  acuitatea vizuală; electrocardiografia; ultrasonografia.

2) tratament de reabilitare anual programat în Spitalul Cancelariei de Stat, conform Listei indicațiilor și contraindicațiilor stabilite în anexa nr.12 la Ordinul nr.432/2011 „Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova”. 

Hotărîrea Guvernului nr. 695/2018 privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice poate fi accesată la următorul link  

Ordinul nr. 949/2018 Cu privire la unele măsuri de tratament și reabilitare pentru victimele represiunilor politice

 

Pachetul de servicii medicale profilactice de care beneficiază anual participanţii la acţiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la acţiunile de luptă din Afganistan poate fi accesată la următorul link 

Linkuri utile