Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Pasul pentru a deveni medic titular

Pentru atribuirea practicii medicul de familie va prezenta Dosarul cu următoarele documente la adresa electronică   ampreforma@msmps.gov.md

 

 Pentru informații suplimentare contactați 022-268-846

  

1)cererea de atribuire a practicii medicului de familie 

 

În cererea se va indica numărul practicii din Registrul național al practicilor medicului de familie:

 

a) Practicile medicului de familie amplasate în zona rurală (sate, comune) și centrele raionale:

- raionul Anenii Noi

-raionul Strășeni

-raionul Cimișlia

 

 

b) Practicile medicului de familie amplasate în localitățile din componența municipiului Chișinău;

c) Practicile medicului de familie amplasate în municipiul Chișinău;

d) Practicile medicului de familie amplasate în municipiul Bălți.

 

 Lista practicilor libere vacante ale medicilor de familie :

 

 

Lista practicilor libere vacante Chișinău

 

Lista practicilor libere vacante   Bălți

 

Lista practicilor libere vacante  libere  zona rurala și centre raionale

 

2) copia actului de identitate;

 

3) copia actului ce confirmă dreptul de ședere în Republica Moldova (pentru cetățeni străini și apatrizi);

 

4) copiile actelor ce autorizează exercitarea profesiunii de medic de familie (diploma de studii superioare/diploma de licență, certificat de internatură/diplomă de medic specialist/certificat privind specializare în domeniul medicinii de familie);

 

5) certificatul medical ce confirmă că solicitantul este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii (F 086 e);

 

6) declarația pe proprie răspundere precum că solicitantul nu cade sub incidența restricțiilor și incompatibilităților prevăzute de art.8 din Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic ;

 

 

7) curriculum vitae (CV);

 

8) referințe și recomandări din partea persoanelor fizice și juridice (opțional).

 

Decizia comisiei de concurs de atribuire a practicii unui medic de familie se confirmă prin eliberarea Certificatului de titular al practicii medicului de familie , în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.