Font Bigger
Black & White
Visible cursor

International Legislation

Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii din domeniul muncii ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova:

 

 

– nr. 105 – privind abolirea muncii forţate, Geneva, 17.01.1957; New York, 25.06.1957, ratificată prin Legea nr. 707-XII din 10.09.1991

– nr. 81  – privind inspecţia muncii in industrie si comerţ, Geneva, 11.07.1947, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 87  – privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical, San Francisco, 09.07.1948, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 88  – privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă, San Francisco, 09.07.1948, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 95  – privind protecţia salariului, Geneva, 01.07.1949, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 98  – privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectiva, Geneva, 01.07.1949, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 111 – privind discriminarea in domeniul ocupării forţei de munca si exercitării profesiei, Geneva, 25.06.1958, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 117 – privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, Geneva, 22.06.1962, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 122 – privind politica de ocupare a forţei de muncă, Geneva, 09.07.1964, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 135 – 1971 privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora, Geneva, 23.06.1971, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 144 – 1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, Geneva, 21.06.1976, ratificată prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995

– nr. 103 – cu privire la protecţia maternităţii, revizuita, Geneva, 28.06.1952, ratificată prin Legea nr. 994-XIII din 15.10.1996

– nr. 154 – 1981 privind promovarea negocierii colective, Geneva, 19.06.1981, ratificată prin Legea nr. 994-XIII din 15.10.1996

– nr. 158 – 1982 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din inițiativa patronului, Geneva, 22.06.1982, ratificată prin Legea nr. 994-XIII din 15.10.1996

– nr. 47  – cu privire la reducerea timpului de lucru pînă la 40 ore pe saptamîna, Geneva, 22.06.1935, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

– nr. 127 – cu privire la greutatea maxima a incărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrator, Geneva, 28.06.1967, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

– nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultură, Geneva, 25.06.1969, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

– nr. 132 – cu privire la concediile remunerate, Geneva, 24.06.1970, ratificată prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997

–  nr. 138 – privind vîrsta minima de angajare, Geneva, 26.07.1973, ratificată prin Legea nr. 519-XIV din 15.07.1999

– nr. 108 – 1958 privind actele de identitate pentru personalul navigant, Geneva, 13.05.1958, ratificată prin Legea nr. 600-XIV din 30.09.1999

– nr. 29  – privind munca fortată sau obligatorie, Geneva, 28.06.1930, ratificată prin Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999

– nr. 100 – privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină si a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală, Geneva, 29.06.1951, ratificată prin Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999

– nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, in special in ce priveşte tarile in curs de dezvoltare, Geneva, 24.06.1970, ratificată prin Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999

–  nr. 155 – privind securitatea si igiena muncii si mediul de munca, Geneva, 22.06.1981, ratificată prin Legea nr. 755-XIV din 24.12.1999

– nr. 142 – 1975 privind orientarea profesională și pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane, Geneva, 23.06.1975, ratificată prin Legea nr. 480-XV din 28.09.2001

– nr. 181 – 1997 cu privire la agenţiile private de ocupare a forței de muncă, Geneva, 19.06.1997, ratificată prin Legea nr. 482-XV din 28.09.2001

– nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si acţiunea imediata in vederea eliminării lor, Geneva, 17.06.1999, ratificată prin Legea nr. 849-XV din 14.02.2002

– nr. 184 – privind securitatea si igiena muncii in agricultura, Geneva, 21.06.2001, ratificată prin Legea nr. 1058-XV din 16.05.2002

– nr. 11  – 1921 relativă la drepturile de asociere şi de coaliţie ale muncitorilor agricoli, Geneva, 25.10.1921, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002

– nr. 99  – privind procedura de stabilire a salariului minim in agricultura, Geneva, 28.06.1951, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002

– nr. 101 – privind concediile remunerate in agricultura, Geneva, 26.06.1952, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002

– nr. 119 – privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie, Geneva, 25.06.1963, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10. 2002

– nr. 141 – 1975 privind organizaţiile de lucrători rurali şi rolul lor în dezvoltarea economică şi socială, Geneva, 23.06.1975, ratificată prin Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002

– nr. 151 – 1978 privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condițiilor de ocupare în funcția publică, Geneva, 27.06.1978, ratificată prin Legea nr. 17-XV din 07.02.2003

– nr. 97  – 1949 privind migraţia în scop de angajare, Geneva, 01.07.1949, ratificată prin Legea nr. 209-XVI din 29.07.2005

– nr. 92  – 1949 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită), Geneva, 18.06.1949, ratificată prin Legea nr. 238-XVI din 20.10.2005

– nr. 133 – 1970 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziții suplimentare),Geneva, 30.10.1970, ratificată prin Legea nr. 239-XVI din 20.10.2005

– nr. 185 – 2003 privind actele de identitate pentru personalul navigant, Geneva, 19.06.2003, ratificată prin Legea nr. 31-XVI din 23.02.2006

– nr. 183 – 2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000, ratificată prin Legea nr. 87-XVI din 20.04.2006

– nr. 150 – privind administrarea muncii, Geneva, 26.06.1978, ratificată prin Legea nr. 274-XVI din 29.07.2006

– nr. 152 – privind securitatea si igiena muncii în operațiunile portuare, Geneva, 25.06.1979, ratificată prin Legea nr. 339-XVI din 17.11.2006

– nr. 187 – privind cadrul de promovare a securității și sănătății în muncă, ratificată prin Legea nr. 72-XVIII din 26.11.2009

– nr. 160 – privind statistica muncii, Geneva, 25.06.1985, ratificată prin Legea nr. 186 din 29.09.2011

CONVENȚII