Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Social protection

În scopul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un trai independent și în contextul integrării lor în societate, au fost elaborate și aprobate reglementări și standarde minime de calitate ce țin de organizarea și funcționarea mai multor tipuri de servicii sociale, inclusiv:

Serviciul social „Asistență personală” are drept scop oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, pentru a-i ajuta să ducă o viaţă cît mai independentă în propria casă şi în comunitate.

Serviciul social „Locuinţă protejată”, care are ca scop asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, deprinderilor de autoservire,  în vederea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale.

Serviciul social „Casă comunitară” are ca scop îngrijirea permanentă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale şi dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a acestora, beneficiind de: cazare, asigurare a condiţiilor de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare, protecţie şi supraveghere a stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi suport permanent, condiţii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie.

Serviciul social „Echipa mobilă” este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe, inclusiv, copiilor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării lui sociale.

Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, care oferă asistenţă timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus.

Serviciul social „Plasament familial pentru adulți” are drept scop oferirea asistenţei şi îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate în cadrul familiei asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora.

Serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz, are drept scopul facilitării comunicării dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile cînd au nevoie de interpret pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile sale a fost instituit. Prestarea Serviciului este asigurată de către Asociația Surzilor din RM, din mijloacele bugetului de stat, care sunt achitate prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.

Serviciul social centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, care are drept scop scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin implicarea acestora în diferite activității distractive, culturale, sportive, ocupaționale, de dezvoltare a abilităților, asistență pentru respectarea igienei personale ș.a.