Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Action Plan for 2016

Planul de acțiuni ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei prezintă o serie de acțiuni astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite pentru 2016. Conform mandatului ministerului acțiunile plafificate țin de următoarele domenii de politici:

  • Muncă, migrația forței de muncă și politici salariale;
  • Asigurări sociale;
  • Asistență socială;
  • Politici privind egalitatea de gen;
  • Politici demografice;
  • Planificare și managment intern; 

Planul de acțiuni ale MMPSF pentru anul 2016

Planul de dezvoltare profesională a angajaților MMPSF și instituțiilor din subordine pentru anul 2016