Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate

14/09/2021
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 496/2014.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate până la data de 25 septembrie 2021, în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, or. Chișinău, str. V. Alecsandri, 2, sau la adresa de e-mail indicată mai jos.

Persoana responsabilă: Mariana Maroglo, consultant superior, Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați; tel: 022-262-164, e-mail: mariana.maroglo@msmps.gov.md.

Spread the love