Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Viorica Dumbrăveanu într-o vizită de lucru la USMF “Nicolae Testemițanu”

07/07/2020
Viorica Dumbrăveanu într-o vizită de lucru la USMF “Nicolae Testemițanu”

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pentru a discuta despre activitatea instituției și problemele cu care se confruntă în această perioadă.

În debutul ședinței, Rectorul Emil Ceban a trecut în revistă realizările instituției în cei 75 de ani de activitate și, în general, evoluția învățământului superior medical în țara noastră, accentuând că pentru a menține parcursul de dezvoltare continuă, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată de instituții naționale și internaționale.

Totodată acesta a enunțat obiectivele prioritare ale instituției pentru următoarea perioadă, precum : crearea unui spital universitar, care ar aduce mai multe beneficii întregului sistem de sănătate prin prestarea serviciilor de calitate pe toate componentele: instruire, cercetare și asistență medicală, admiterea la studii prin rezidențiat, care, din experiențele anterioare, se stabilește mult prea târziu în raport cu perioada de absolvire a studiilor integrate; finanțarea domeniului de cercetare; legiferarea Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate; remunerarea membrilor catedrelor, clinicilor universitare care sunt nemijlocit implicați în acțiuni de prevenire, control și tratare a bolnavilor cu COVID-19.

De la începutul pandemiei, USMF „N.Testemițanu” a avut un rol esențial în gestionarea pandemiei și a oferit tot suportul și expertiza necesară la elaborarea Protocoalelor Clinice privind infecția cu noul coronavirus.

„Vreau să aduc sincere mulțumiri și pentru implicarea studenților și a medicilor-rezidenți în lupta cu pandemia”, a declarat ministrul Viorica Dumbrăveanu.

Viorica Dumbrăveanu și-a exprimat toată deschiderea pentru consolidarea eforturilor în ceea ce privește crearea Spitalului Universitar și promovarea domeniului de cercetare în medicină.

De asemenea, aceasta a dat asigurări de tot suportul echipei Ministerului pentru realizarea obiectivelor prioritare, în termeni imediați.

– Revizuirea salariilor pentru cercetătorii științifici;

– Repartizarea studenților și elevilor pentru stagiile de practică, în dependență de necesitățile sistemului de sănătate și locului de trai;

– Desfășurarea procesului de admitere la rezidențiat, în termeni proximi, astfel încât să fie asigurată continuitatea procesului educațional;

– Revizuirea Ordinului ce reglementează educația medicală continuă pentru medici și farmaciști.

Totodată, ministrul a venit cu aprecieri și mulțumiri în adresa rectorului Emil Ceban și a întregii comunități universitare pentru conlucrare eficientă și suport în elaborarea și implementarea politicilor în sănătate, a Strategiei de dezvoltare a sistemului sănătății, pentru proiectele de acte normative și alte documente de reglementare în domeniu.

Spread the love