Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Statul acoperă integral cheltuielile pentru tratamentul anti-COVID-19, indiferent de statutul pacientului (asigurat/neasigurat)

29/01/2021
Statul acoperă integral cheltuielile pentru tratamentul anti-COVID-19, indiferent de statutul pacientului (asigurat/neasigurat)

În contextul mai multor adresări din partea pacienților privind suportarea cheltuielilor financiare pentru procurarea medicamentelor în tratamentul COVID-19, în cadrul instituțiilor spitalicești, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat și reiterează faptul că, pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, statul acoperă integral cheltuielile pentru tratamentul acestei maladii, indiferent de statutul pacientului (asigurat/neasigurat).

Totodată, informăm că, toate sesizările din partea pacienților privitor la cheltuielile suplimentare pentru tratament vor fi examinate în comisie, cu implicarea reprezentanților Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

MSMPS a atenționat conducătorii instituțiilor medicale să monitorizeze în permanență asigurarea instituției medicale din subordine cu medicamentele necesare, în conformitate cu prevederile protocoalelor clinice naționale. La fel, a fost solicitată informarea în termini cât mai restrânși despre provocările și probleme întâmpinate la acest subiect și care necesită soluționare de comun.

Circulara 414 din 21 ianuarie 2021, adresată conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice.

Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează, că prin Ordinele comune ale MSMPS și CNAM nr. 1195-352A/2020 și nr. 1312-374A/2020 „Cu privire la modificarea ordinului nr. 492-139A/2013 cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”, lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost extinsă suplimentar cu 6 denumiri comune internaționale (DCI) pentru tratamentul a 10 maladii, inclusiv cardiovasculare, endocrine, boli rare și tulburări mintale și de comportament.

Medicamentele destinate tratamentului COVID-19 și tratamentului de recuperare, conform schemelor de tratament, au fost incluse în lista medicamentelor compensate, pe o perioadă provizorie până la scăderea ratei de incidență a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova și se prescriu inclusiv pentru persoanele neasigurate.

Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 1195-352A/2020 „Cu privire la modificarea ordinului nr. 492-139A/2013 cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”.

 Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 1312-374A/2020 „Cu privire la modificarea ordinului nr. 492-139A/2013 cu privire la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Spread the love