Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Realizările din domeniul protecției sociale și ocrotirii sănătății în primele 100 de zile de activitate a Guvernului

21/02/2020
Realizările din domeniul protecției sociale și ocrotirii sănătății în primele 100 de zile de activitate a Guvernului

Consolidarea programului de ajutor social și sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor aflate în situație de dificultate, a persoanelor vârstnice și/sau cu dizabilități, majorarea indemnizațiilor și pensiilor, salariilor pentru medicii încadrați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, precum și a indemnizației pentru medici și farmaciști, modificarea regulamentului de angajare a directorilor de spitale, sunt câteva dintre realizările Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în primele 100 de zile de mandat.

Astfel, în cadrul raportului de activitate al  Ministerului au fost specificate următoarele progrese înregistrate:

Majorarea cu 10% a salariilor angajaților încadrați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, începând cu 1 aprilie 2020 pentru circa 49 400 salariați, precum și a indemnizației pentru medici și farmaciști de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar pentru personalul medical și farmaceutic cu studii medii – de la 36 mii lei la 96 mii lei, fac parte din măsurile adoptate de Guvern pentru motivarea cadrelor medicale.

Totodată, în scopul îmbunătățirii accesului populației la servicii medicale calitative și moderne, a fost aprobată modificarea la Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ce include circa 600 de servicii medicale adăugate suplimentar la volumul deja stabilit.O altă măsură care are drept scop sporirea accesului pacienților la servicii de calitate, este relansarea Programului ”Un doctor pentru tine!”.

În vederea prevenirii cancerului de col uterin și asigurării accesibilității și calității screening-ului cervical, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale a aprobat Standardul Național pentru Organizarea și Funcționarea Serviciilor de Screening Cervical în Republica Moldova. În același timp, a fost ajustată legislația națională în domeniul HIV, pentru ca persoanele HIV pozitive din Republica Moldova să poată beneficia de serviciile de fertilizare in vitro.

În scopul respectării cu strictețe a calendarului bugetar în termenele prevăzute de legislație a legilor bugetare anuale, au fost elaborate și promovate: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pe anul 2020 nr. 173/2019 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pe anul 2020 nr. 174/2019.

În domeniul protecției copilului, a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, în vederea eficientizării procedurii de adopție (inclusiv, ce ține de examinarea și pronunțarea în regim prioritar a hotărârilor privind încuviințarea adopției), reglementarea aspectelor privind returnarea copiilor la locul habitual de trai al acestora, inclusiv reglementarea custodiei pentru protecția copiilor ai căror părinți sînt plecați peste hotare sau într-o altă localitate din țară.

Consolidarea programului de ajutor social și sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor aflate în situație de dificultate, a persoanelor vârstnice și/sau cu dizabilități, prin majorarea mărimii ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 lei la 500 lei, acordarea suportului unic în sumă de 700 lei pentru beneficiarii de pensii, indexarea pensiilor de două ori pe an la 1 aprilie și 1 octombrie, extinderea categoriilor de beneficiari ai alocațiilor lunare de stat acordate victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, prin care circa 2000 de beneficiari vor primi alocații de 500 lei lunar, precum și majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani.

Crearea centrelor regionale de asistență integrată (de tip Barnahus) în Republica Moldova, care vor acorda servicii copiilor care au avut de suferit de pe urma abuzului sexual, violenței în familie, traficului de persoane sau altor tipuri de infracțiuni, este o altă măsură implementată de Guvern pentru protecția socială a copiilor aflați în situații dificile. Totodată, în scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la 11 mai 2011.

Raport 100 de zile Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Spread the love