Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Progresele și perspectivele Republicii Moldova în domeniul respectării drepturilor omului și asigurării egalității de gen, analizate pe platforma Consiliului Național pentru Drepturile Omului

15/09/2020
Progresele și perspectivele Republicii Moldova în domeniul respectării drepturilor omului și asigurării egalității de gen, analizate pe platforma Consiliului Național pentru Drepturile Omului

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a prezentat astăzi în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Drepturile Omului, prezidată de premierul Ion Chicu, Raportul privind implementarea Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și recomandările Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW).

La ședință, care s-a desfășurat în regim on-line, au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, precum și șefa oficiului ONU pentru drepturile omului din Republica Moldova, Beatrix Ferenci.

Prim-ministrul Ion Chicu a declarat că domeniul drepturilor omului este unul prioritar pe agenda Guvernului:” Putem vorbi despre o democrație veritabilă în Republica Moldova atunci când sunt asigurate pe deplin drepturile omului. Dacă în timpurile de până la pandemie vorbeam despre drepturile omului raportându-ne la o anumită categorie de cetățeni, atunci în condițiile actuale vizăm toată populația. Depunem tot efortul pentru a ne alinia activitățile noastre la standardele internaționale”.

Republica Moldova a înregistrat numeroase progrese în ceea ce privește incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, printre care perfecționarea legislației în domeniu, inclusiv adoptarea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și aprobarea Programului Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, Programul Național de dezinstituționalizare și Planurile de transformare a instituțiilor rezidențiale, pentru anii 2018-2026.

Totodată, au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitară, Locuința protejată, Asistență personală, Echipa mobilă, Respiro, Plasament familial pentru adulți, Asistență telefonică gratuită, Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităț), majorate alocațiile sociale, valorizate și indexate pensiile de dizabilitate, aprobate prevederi pentru subvenționarea angajatorilor care creează sau adaptează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Eforturi consolidate au fost depuse și în domeniul prevenirii violenței în familie și asigurării egalității de gen. La începutul anului 2020, Republica Moldova a fost evaluată în cadrul celei de-a 75-a sesiune a Comitetului ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). Ca urmare a revizuirii celui de-al 6-lea Raport Periodic al Republicii Moldova, Comitetul a evidențiat 21 de arii de interes, pentru care a oferit recomandări pentru o mai bună implementare a prevederilor Convenției.

În urma recomandărilor prescrise, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va întreprinde măsurile necesare pentru accelerarea accesului egal a femeilor la funcțiile publice, educație și angajare în câmpul muncii, dezvoltarea programelor de protecție a femeilor din mediul rural și continuarea activităților de sporire a gradului de conștientizare a populației cu privire la drepturile femeilor în societate.

Spread the love