Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Prezentarea Raportului privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, în cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Comitetului ONU

21/02/2020
Prezentarea Raportului privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, în cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Comitetului ONU

La data de 20 februarie, la Geneva, în cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Comitetului ONU,  a fost audiat ce de-al VI-lea Raport al Statului privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei.

Delegația Republicii Moldova, condusă de Secretarul de Stat, Djulieta Popescu, a fost compusă din reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției  Sociale și ai autorităților publice centrale cu competențe în domeniu.  

În prezentarea sa, Djulieta Popescu a prezentat măsurile întreprinse de către țara noastră, la acest capitol.

În context, Republica Moldova a făcut o serie de eforturi pentru a asigura implementarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și recomandările Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW).

În acest sens, au fost aprobate trei strategii cheie în acest domeniu: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru 2017-2021, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și în familie pentru perioada 2018-2023 și Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de persoane pentru perioada 2018-2023.

La nivel național, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește crearea unui mecanism instituțional pentru egalitatea de gen, structurat la nivel central și local: Comisia guvernamentală pentru asigurarea egalității  între femei și bărbați, Oficiul pentru politici pentru egalitatea între femei și bărbați , grupuri de coordonare din ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, unități de gen în cadrul autorităților administrației publice locale.  De asemenea,  au fost inițiate o serie de reforme menite să îmbunătățească sistemele de stat pentru protejarea drepturilor omului, a legislației și a mecanismelor de aplicare, care vizează direct egalitatea de gen și abilitarea femeilor: reforma sistemului de pensii, reforma sistemului de salarizare din sectorul public, reforma în domeniul ocupării forței de muncă,  reforma sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități.

Eforturile pentru promovarea egalității de gen au avut ca scop soluționarea problemelor specifice asociate cu punerea în aplicare a politicilor relevante și eliminarea acțiunilor privind discriminarea de gen, în special pe piața muncii. În acest sens, cele mai importante rezultate sunt: elaborarea unei noi legi privind ocuparea populației, aprobarea Strategiei corespunzătoare pentru 2017-2022 privind ocuparea populației, instituirea unei poziții de observator pe piața muncii, crearea comisiilor sectoriale de formare în 4 sectoare economice: agricultură și industrie  alimentară, industrie ușoară și comerț, hoteluri și restaurante.

Măsurile luate de organele guvernamentale responsabile de sectorul sănătății, cu sprijinul proiectelor internaționale, au contribuit la scăderea ratelor de mortalitate maternă și la asigurarea accesului fetelor și femeilor cu dizabilități la serviciile de sănătate reproductivă.

Acțiunile statului în domeniul educației au dus la promovarea egalității de gen în știință, tehnologie, inginerie și matematică.

De asemenea, s-au făcut eforturi semnificative pentru promovarea principiului egalității de gen în sectorul securității și apărării, printre care: cercetare, analiză prin prisma aspectelor de gen, elaborarea de materiale didactice și resurse informaționale pentru specialiștii în domeniu, aprobarea Programului național pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2018-2021 și Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a acestuia.

Scopul sesiunilor organizate periodic de Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor este de a revizui progresul țărilor  în implementarea obligațiilor asumate prin ratificarea Convenției ONU pentru Eliminarea tuturor formelor de Discriminare contra Femeilor. Procesul de revizuire se concentrează pe evaluarea gradului de implementare a recomandărilor obținute, precum și a celorlalte prevederi ale Convenției.

Spread the love