Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Pensiile vor fi indexate cu 3,89% începând cu 1 aprilie curent

31/03/2021
Pensiile vor fi indexate cu 3,89% începând cu 1 aprilie curent

Începând cu 1 aprilie curent, toate pensiile vor fi indexate cu 3,89%, reieșind din media creșterii anuale a indicelor prețurilor de consum din ultimii trei ani.

Ca urmare a indexării, la data de 1 aprilie curent, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă va constitui – 2208,01 lei, iar mărimea medie a pensiei de dizabilitate va constitui – 1670,0 lei.

Cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă, de la 1 aprilie 2021 va constitui – 1188,05 lei.

Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va constitui: în cazul unei dizabilități severe – 891,04 lei,  în cazul unei dizabilități accentuate – 831,64 lei, în cazul unei dizabilități medii – 594,03 lei.

Indexarea cu 3,89% a pensiilor se va realiza pentru circa 663 mii de beneficiari, iar cheltuielile necesare sunt prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Totodată, începând cu 1 aprilie curent, vor fi recalculate şi alocaţiile sociale de stat pentru circa 66 654 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere pentru circa 12 983 beneficiari, stabilite în temeiul Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, reieşind din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie.

Complementar, menționăm că de la 1 aprilie curent se va acorda un suport financiar unic în sumă de 1000 de lei, beneficiarilor de toate tipurile de pensii și de toate tipurile de alocaţii sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, stabilite până la 1 aprilie 2021, al căror cuantum lunar nu depășește 4000 de lei.

Suportul financiar unic în sumă de 1000 de lei se va acorda pentru circa 690 334 beneficiari de pensii și alocații sociale de stat, iar cheltuielile necesare au fost alocate din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Spread the love