Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reiterează importanța respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, pentru a preveni accidentele de muncă

21/06/2021
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reiterează importanța  respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, pentru a preveni accidentele de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale face un apel către angajatori să asigure locurile de muncă în corespundere cu cerințele de securitate și sănătate în muncă, iar către salariați, să respecte cerințele date, pentru a preveni accidentele de muncă, în special pe șantierele de construcții, unde se produc cel mai grave accidente de muncă. Totodată, menționăm că, în cazul apariției unui pericol pentru viața ori sănătatea lucrătorului, acesta este în drept să refuze efectuarea lucrării până la înlăturarea acestuia.

Normele de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/2012. Acestea stabilesc acțiunile preventive care trebuie întreprinse, pentru a evita căderile de la înălțime, după cum urmează:

– instalarea balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un mijloc alternativ echivalent;

– utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare: echipamente colective (balustradele, platformele ori plasele de prindere) sau a echipamentelor individuale (centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare).

Totodată, normele sus-menționate reglementează și modul de întrebuințare și utilizare a schelelor și a scărilor:

– conceperea, construirea şi întreţinerea schelelor se va face astfel încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală;

– platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte;

– schelele trebuie controlate de către o persoana competentă: înainte de a fi date în exploatare; ulterior la intervale periodice; după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea:

– scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă, să fie corect întreţinute şi utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor;

– schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

Menționăm că, în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul are obligația de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată, iar în cazul apariției unor dificultăți de implementare a normelor, aceștia sunt în drept să se adreseze pentru consultanță Inspectoratului de Stat al Muncii, str. Miron Costin 17/2, tel. (022) 49 94 00.

Spread the love