Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Mecanismul de asigurare cu bilete de tratament balneosanatorial a persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități, va fi îmbunătățit

20/07/2020
Mecanismul de asigurare cu bilete de tratament balneosanatorial a persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități, va fi îmbunătățit

Executivul a aprobat astăzi în ședință de guvern, modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități.

Principalele prevederi ale proiectului: stabilirea actelor necesare pentru acordarea dreptului la bilet de reabilitare/recuperare, precizarea termenului de acordare a dreptului anual la asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare victimelor represiunilor politice, reglementarea modalității de solicitare și stabilirea termenelor de restituire a mijloacelor financiare achitate în cazul nevalorificării biletului de către beneficiar (pe motiv de boală, contraindicații medicale sau deces al rudelor).

Totodată, proiectul prevede acordarea dreptului la reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități, cetățeni ai Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului.

O altă prevedere importantă ține de responsabilizarea specialiștilor implicați în procesul de evidență, distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare și prestare a serviciilor de reabilitare/recuperare, precum și ajustarea mecanismelor de raportare și dare de seamă, care va asigura sporirea gradului de transparență privind acordarea dreptului la tratament balneosanatorial.

Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat.

Spread the love