Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Indicatorii majori de sănătate a adolescenților s-au îmbunătățit semnificativ grație serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor

30/04/2021
Indicatorii majori de sănătate a adolescenților s-au îmbunătățit semnificativ grație serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor

Dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor este o prioritate continuă a Guvernului, care începând cu anul 2001, a inițiat o serie de acțiuni pentru reformarea sistemului de sănătate vizând tinerii. O contribuție semnificativă la consolidarea eforturilor statului pentru dezvoltarea SSPT, alături de alți parteneri de dezvoltare, l-a avut Proiectul moldo-elvețian ”Generație Sănătoasă”-Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova, care a ajuns la etapa finală.

Rezultatele obținute pe parcursul celor 10 ani de implementare a proiectului, precum și pașii care urmează a fi întreprinși pentru a asigura durabilitatea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, au fost prezentate în cadrul unei conferințe de totalizare, care a avut loc pe data de 29 aprilie curent.

Una dintre realizările cheie a procesului de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) în Republica Moldova a fost crearea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor (rețea Youth Klinic) în cadrul căreia în prezent activează 41 Centre de Sănătate Prietenoase Tineilor – Youth Klinici. În toate cele 41 de centre (dintre care 6 se află în municipiul Chișinău), activează peste 250 de specialiști experimentați în probleme de sănătate cu care se confruntă tinerii (psihologi, asistenți sociali, ginecologi, urologi-andrologi, dermato-venerologi, consilieri HIV/SIDA).

Acoperirea cu servicii de sănătate prietenoase tinerilor a crescut progresiv în ultimii ani, atingând o rată de acoperire de 28,3% pentru populația tânără de 10-24 ani în 2019 (în comparație cu 5% în 2011 și 18% în 2015), în special prin activitățile de promovare a sănătății oferite de rețeaua YK.

Eforturile complexe depuse de către rețeaua Youth Klinic pentru a asigura dreptul adolescenților și tinerilor la informații și servicii adaptate nevoilor lor de vârstă au contribuit esențial în decursul ultimilor ani la ameliorarea (în pofida lipsei programelor complexe de educație pentru sănătate în curicula școlară) a unor indicatori majori în sănătatea a adolescenților, cum ar fi:

-Scăderea ratei de sinucidere (de la 7,9/la 100000 de populație în vârstă de 15-19 ani în 2015, până la 5.0 /la 100000 în 2019;

-Scăderea ratei de fertilitate adolescentă – de la 41,4/1000 în 2014, la 28,6/1000 în 2019;

-Numărul avorturilor la minorele sub 20 ani s-a redus cu 40% în ultimii ani – de la 1031 în 2014, la 617 în 2019;

-S-a redus proporția adolescenților de 15 ani care au indicat ca au început relațiile sexuale – de la 18% in 2014 spre 13,3% in 2018, iar printre  adolescenții sexuali activi de 15 ani a sporit utilizarea pastilelor contraceptive de la 6% în 2014, la 10% in 2018 (HBSC Moldova);

-Scăderea cazurilor noi de ITS (sifilis, gonoree) printre adolescenții până la 19 ani cu circa 1/3 in perioada 2014-2019 – de la 363 cazuri în 2014 spre 234 în 2019;

-Scăderea consumului curent de alcool în rândul adolescenților (de la 11% la adolescenți cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani care au consumat alcool 3-5 zile și mai mult în ultimele 30 de zile în 2014, la 9% în 2018);

-Creșterea gradului de apreciere pozitivă a stării de sănătate proprii (77% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani apreciază pozitiv starea de sănătate în 2014 și 83% – în 2018) (HBSC Moldova).

În anul 2020, de serviciile consultative și instructiv – metodice ale rețelei de 41 CSPT/Youth Klinici au beneficiat peste 165895  mii persoane – în pofida crizei pandemice serviciile s-au menținut la circa 70% volum în comparație cu anul 2019.

Totodată, serviciile rețelei Youth Klinic s-au adaptat la condițiile de criză pandemică, prin dezvoltarea serviciilor de consultanță de la distanta – circa 10000 de consultații au fost oferite de către specialiștii YK de la distanță, în special de asistență psihologică, și implementarea pe larg a metodelor de informare pe rețelele de socializare.

Cu suportul proiectului moldo-elvețian ”Generație Sănătoasă”, a fost extins numărul de centre prietenoase tinerilor, de la 12 în anul 2011, la 41 în prezent, fiind oferit suport pentru dotarea și formarea capacităților umane a acestor centre. Totodată, au fost organizate instruiri cu 100% medicii de familie din republică, 75% din asistentele medicale și cu câte 2-3 persoane-resursă din fiecare școală/comunitate, în vederea acordării serviciilor prietenoase tinerilor de informare, consiliere, servicii medicale, psihosociale, referire.

Proiectul,  la fel a contribuit la perfecționare a cadrului normativ în domeniu, elaborarea/adaptarea unor ghiduri practice în asistența și promovarea sănătății adolescenților,  revizuirea curriculei USMF „N. Testemițanu” în domeniu sănătății adolescenților, efectuarea unor studii relevante, cum ar fi evaluarea economică a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, Studiu comportamentelor de sănătate a copiilor de vârstă școlară, etc.

În vederea asigurării durabilității serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor după finalizarea Proiectului Generație Sănătoasă, direcțiile de acțiune se vor focusa pe consolidarea cadrului strategic și normativ de suport, implementarea mecanismelor de finanțare durabilă de către CNAM și instituirea Centrului Național în Sănătatea Adolescenților, care va coordona serviciile de sănătate prietenoase tinerilor la nivel național.

Menționăm că, Proiectul  ”Generație Sănătoasă – extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a fost lansat în anul 2011 și implementat în trei faze, pe parcursul anilor 2011-2021, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a tinerilor din Moldova prin creșterea cererii, accesului și a gradului de utilizare a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor de calitate și a programelor de educație legate de sănătate. Proiectul a fost implementat de către Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri” în comun cu UNICEF Moldova (co-implementator în primele faze) și cu suportul tehnic al OMS.

Spread the love