Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

În unitățile teritorial-administrative cu grad de alertă “Cod Roșu”, a fost instituită starea de urgență în sănătate publică

29/09/2020
În unitățile teritorial-administrative cu grad de alertă “Cod Roșu”, a fost instituită starea de urgență în sănătate publică

În cadrul ședinței Comisiei Naționale Extrardinare de Sănătate Publică din 28 septembrie, s-a decis:

Instituirea, începând cu 1 octombrie 2020, starea de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod  Roșu”.

Gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului Covid-19 sunt  atribuite la nivel teritorial, în dependență de mai mulți indicatori, care sunt calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile. În baza acestora, Comisiile teritoriale de sănătate publică stabilesc măsurile de sănătate publică corespunzătoare gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

Pragurile de alertă permite categorisirea nivelurilor de alertă și reprezintă temei pentru implementarea măsurilor de sănătate publică.

Înăsprirea sau relaxarea măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea  instituțiilor  de învățământ,  instituțiilor  medico-sanitare,  instituțiilor  de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică,a agenților economici, birourilor electorale și a secțiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil de către Comisiile teritoriale de sănătate publică cu Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

Rămân valabile următoarele măsuri generale de control și combatere a infecției COVID–19:

-Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane;

-Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;

-Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani,  în afara  domiciliului  și  în  spațiile  publice  fără  necesitate  stringentă,  cu  excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță;  deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;  deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată;  deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate;

-Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement;

-Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.

Hotărârea nr. 33 din 28.09.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, inclusiv gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale.

Pentru mai multe detalii privind indicatorii,  pragurile  de  alertă  și  nivelurile  de  risc  de  ajustare  a măsurilor  de  prevenire,  răspuns  și  control la    nivel    de    teritoriu administrativ accesați pag. 11 din Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Versiunea 2. 

Spread the love