Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Fiecare teritoriu administrativ va întreprinde măsuri de control a infecției COVID-19, în dependență de gradul de alertă stabilit

25/09/2020
Fiecare teritoriu administrativ va întreprinde măsuri de control a infecției COVID-19, în dependență de gradul de alertă stabilit

În cadrul ședinței din 24 septembrie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit mecanismul de gestionare a crizei pandemice la nivel național ca urmare a ajustării criteriilor pentru aprecierea situației epidemiologice și racordării acestora la metodologiile aplicate la nivel internațional.

Astfel, gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului Covid-19 vor fi atribuite la nivel teritorial, în dependență de mai mulți indicatori, care vor fi calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile. În baza acestora, Comisiile teritoriale de sănătate publică vor stabili măsurile de sănătate publică corespunzătoare gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat. 

Indicatorii teritoriali,  inclusiv  incidența  prin  COVID-19  care  caracterizează situația epidemiologică, este definită prin praguri de alertă care variază reieșind din codurile de culori (galben, portocaliu și roșu). Pragul de alertă reprezintă numărul de cazuri de suspecţii/boli/decese sau nivel de incidenţă prin COVID-19, înregistrat într-o perioadă de timp, spațiu, grup de populație  și/sau  valori  care  constituie  indicatorii pentru limita   maximal admisibilă și care determină aplicarea imediată a măsurilor de sănătate publică.

În  baza  analizei  indicatorilor  calculaţi  de  Agenţia  Naţională  pentru Sănătate  Publică,  Comisia  naţională  extraordinară  de  sănătate  publică  va  atribui unităţilor  teritorial-administrative  de  nivelul  II  gradele  de  alertă  corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform modelului prezentat în Anexă.

Pragurilor de alertă permite categorisirea nivelurilor de alertă și reprezintă temei pentru implementarea măsurilor de sănătate publică.

Pentru mai multe detalii privind indicatorii,  pragurile  de  alertă  și  nivelurile  de  risc  de  ajustare  a măsurilor  de  prevenire,  răspuns  și  control la    nivel    de    teritoriu administrativ accesați pag. 11 din Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Versiunea 2. 

Spread the love