Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Asigurarea protecției copiilor, în contextul reluării procesului educațional

25/08/2020
Asigurarea protecției copiilor, în contextul reluării procesului educațional

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a participat, alături de Prim-ministrul Ion Chicu și reprezentanții autorităților publice centrale, la ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

O prioritate pe agendă a fost  subiectul care vizează procesul de asigurare a dreptului copilului la educație, în contextul pandemiei generate de COVID-19.

În cadrul ședinței, ministrul Viorica Dumbrăveanu a prezentat situația din instituțiile de învățământ, în condițiile epidemiologice actuale, precum și măsurile care urmează a fi întreprinse.

O atenție sporită a fost acordată procesului de alfabetizare digitală al cadrelor didactice. Cca 72% din tot personalul didactic din Republica Moldova a beneficiat de cursuri de instruire online. Totodată, în acest an școlar va fi lansat catalogul electronic, proiect-pilot care va fi implementat în 171 de instituții de învățământ. Cadrele didactice vor fi responsabile pentru elaborarea planului individualizat al elevului, care va asigura însușirea deplină a materialului didactic.

Un alt subiect prioritar prevede etapele de implementare a Programului național de prevenire și combatere a criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în special al minorilor. Printre măsurile de prevenire și combatere a delincvenței juvenile prevăzute în noul Program, se numără dotarea instituțiilor de învățământ cu sisteme de securitate, elaborarea mecanismelor de raportare a cazurilor de urgență, perfecționarea cadrului normativ, coordonarea instituțiilor de învățământ cu organele de ordine publică, asigurarea unei infrastructuri anti-infracționale, instalarea marcajelor rutiere în zonele adiacente instituțiilor de învățământ ș.a.

MSMPS va depune tot efortul necesar pentru întreprinderea măsurilor de asistență şi monitorizare a copiilor aflați în situație de risc pentru a preveni escaladarea fenomenului delincvenței juvenile.

Spread the love