Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Anunţ privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

07/07/2021

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii din 06 iulie 2021, anunţă rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, învingător al concursului a fost desemnat dl Igor Ciumeico.

Spread the love