Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Anunţ privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP AMT Rîșcani

21/06/2021

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP AMT Rîșcani din 21 iunie 2021, anunţă rezultatele concursului: În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP AMT Rîșcani, învingător al concursului a fost desemnată dna Valentina Pîslaru.

Spread the love