Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil
Anunțuri
17/06/2021 AVIZ

Vă anunțăm că la data de 18.06.2021 ora 13.00  în incinta Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie va avea loc ședința Consiliului Științific. Sunt  invitați membrii Consiliului Științific, membrii Comisiei de concurs desemnați prin ordinului MSMPS, colaboratorii din domeniul cercetării precum și toți doritorii.        Cei care nu se pot prezenta în persoană pot […]

16/06/2021 Extras al procesului verbal din 16 iunie 2021 al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de vicedirector știință al IMSP Institutului de Cardiologie

A admite în etapa următoarea a concursului candidații : Mihail Popovici Dorin Lîsîi proiect Dn Popovici proiect Dn Lîsîi

16/06/2021 Anunț cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director al IMSP Institutul Oncologic și IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ordinul nr. 91 p/1 din 16.06.2021 cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director al IMSP Institutul Oncologic și IMSP Institutul Mamei și Copilului

15/06/2021 Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcţiei de director al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Informaţia privind condiţiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidaţi, este plasată pe panoul informaţional al instituţiei nominalizate şi pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale la următoroarea adresă: Cariere-Instituții subordonate-Anunțuri. Dosarele urmează a fi depuse personal, în bir. 111 pînă la data de 05 iulie 2021, […]

14/06/2021 Extras al procesului verbal din 14 iunie 2021 al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ocnița

A admite la următoarea etapă a concursului candidatul: Dumitru Punga A respingepe motivul neîntrunirii condiției prevăzută în pct.9 subpct.10) al Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1016/2016, candidatul –Ala Cușnir. A prelungi termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de director al […]

11/06/2021 Anunț cu privire la suspendarea concursului pentru funcția de director al IMSP Centru Republican de Diagnosticare Medicală

Ordinul nr. 88 p1 din 11 iunie 2021 cu privire la suspendarea concursului pentru funcția de director al IMSP Centru Republican de Diagnosticare Medicală

10/06/2021 Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcţiei de vicedirector știință al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.

Informaţia privind condiţiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidaţi, este plasată pe panoul informaţional al instituţiei nominalizate şi pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale la următoroarea adresă: Cariere-Instituții subordonate-Anunțuri. Dosarele pot fi depuse personal în bir.111 cu prezentarea actelor în original pentru autentificare, pînă la […]

10/06/2021 Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Informaţia privind condiţiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidaţi, este plasată pe panoul informaţional al instituţiei nominalizate şi pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale la următoroarea adresă: Cariere-Instituții subordonate-Anunțuri. Dosarele urmează a fi depuse personal, în bir. 111 pînă la data de 30 iunie 2021, […]