Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil
Anunțuri
19/01/2021 Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante

Lista documentelor necesare pentru participarea la concurs: CV-ul, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa nr.1), buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia) și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare, cazierul judiciar, certificatul medical, documentele ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de […]

19/01/2021 Extras al procesului verbal din 18 ianuarie 2021 al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al al Unității de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății

A admite la următoarea etapă a concursului următorul candidat: Nicolae Jelamschi A respingepe motivul neîntrunirii tuturor cerințelor postului, prevăzute în anexa ordinului nr.210 P§2 din 15 decembrie 2020 „Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director executiv al Unității de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății”, candidatul –Anișoara Cimil.  Se […]

15/01/2021 Anunț cu privire la suspendarea concursului pentru funcția de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni

Ordinul nr. 04 p1 din 14 ianuarie 2021 cu privire la suspendarea concursului pentru funcția de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni

06/01/2021 Extras al procesului verbal din 06 ianuarie 2021 al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni

A admite în etapa următoarea a concursului următorii candidați: Andrei Alexeev Vladimir Popovici

30/12/2020 Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului privind depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcţiei de director executiv al Unității de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății

Informaţia privind condiţiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidaţi, este plasată pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale la următoroarea adresă: Carieră-Instituții subordonate-Anunțuri. Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecțieie Sociale, bir. 111,pînă la data 12 ianuarie 2021, inclusiv, între orele 08.00 – 16.00, cu […]

Linkuri utile